غربال تست

الک های آزمایشی الک های فلزی دقیق هستند که برای نمونه برداری آزمایشگاهی و تجزیه و تحلیل اندازه ذرات استفاده می شوند. به طور کلی شامل یک صفحه مش مش فولادی ضد زنگ است که در یک قاب فلزی گرد نگه داشته شده است. طراحی شده است تا هنگام فیلتر کردن ذرات ناخواسته از محصولات نهایی ، دقت مطلوبی را ارائه دهد. غربال های آزمایشی در اندازه ها و مشخصات مختلفی وجود دارند تا نیازهای غربالگری صنایع مختلف را برآورده کنند. به طور گسترده ای در صنایع مربوط به طبقه بندی مواد پودر شده و گرانول مانند صنایع شیمیایی ، دارویی و غذایی استفاده می شود

غربال تست


برنامه های اصلی

روشهای اصلی استفاده از سیم داشنگ در زیر آورده شده است