صفحه نمایش تکان دهنده شیل

صفحه نمایش تکان دهنده شیل نوعی صفحه مشبک است که در شیک های شیل برای فیلتر و جداسازی قلمه های حفاری از سیال حفاری نصب شده است. از جمله آنها ، پارچه سیمی مهمترین قسمت صفحه لرزش شیل است زیرا در واقع مایعات را از مواد جامد جدا کرده و کارایی غربالگری صفحه تکان دهنده شیل را تعیین می کند. ما طیف کاملی از پارچه های سیم فولادی ضد زنگ از جمله مش ریز و مش درشت را برای برآورده کردن نیازهای خاص شما برای غربال و غربالگری ارائه می دهیم.

صفحه نمایش تکان دهنده شیل


برنامه های اصلی

روشهای اصلی استفاده از سیم داشنگ در زیر آورده شده است