عنصر فیلتر

عناصر فیلتر فولاد ضد زنگ به دلیل مقاومت در برابر خوردگی عالی و عملکرد فیلتراسیون عالی یکی از رایج ترین عناصر فیلتر صنعتی هستند. به طور گسترده ای در طیف گسترده ای از برنامه های فیلتراسیون مانند مواد شیمیایی ، مایعات با ویسکوزیته بالا و صنایع غذایی و آشامیدنی استفاده می شود.

با توجه به ساختار عناصر فیلتر ، ما عناصر فیلتر چین دار و استوانه ای برای گزینه شما برای برآورده کردن نیازهای خاص شما برای فیلتراسیون داریم.

عنصر فیلتر


برنامه های اصلی

روشهای اصلی استفاده از سیم داشنگ در زیر آورده شده است